Theorie

Je kunt een gewoon theorie-examen doen maar ook een verlengd theorie-examen. Voor mensen met dyslexie is dit wel fijn. Er zijn wel extra kosten aan verbonden.

Iedere dinsdag van 19:00 tot 21:00

Er wordt gewerkt met tablets, dus neem je oortjes mee.

Met de theorie wordt o.a. behandeld:

  • Begripsbepaling;
  • Verkeerstekens;
  • Kruispunten, voorrang;
  • Autoweg/autosnelweg;
  • Parkeren/stilstaan;
  • De verlichting, wanneer welke;
  • Oversteekplaatsen;
  • Inrichtingseisen auto/lading.

De hoofdstukken worden afgesloten met een toets. Tevens worden er meerdere proefexamens afgenomen.